Pokud dlouho neodpovídám na tvůj dotaz přečti si tento článek.

Listopad 2010

Poruchy ovulace

7. listopadu 2010 v 22:02 | Dabelinka |  Ovulace
Až 40 % neplodných žen trpí poruchami ovulace. Selhání ovulace tak patří k vůbec nejčastějším příčinám neplodnosti u žen.

Jaké jsou příčiny?


Sex po porodu

7. listopadu 2010 v 21:54 | Dabelinka |  Sex
Porod dítěte znamená pro ženu velikou změnu ve všech oblastech života, sexuální oblast nevyjímaje. Nejenže porod přímo zasahuje do sexuality tím, že do určité míry a na určitou dobu poškozuje pohlavní orgány, přináší také velkou změnu v uspořádání časových i hodnotových priorit.
Ženy se vzájemně v sexualitě po porodu liší, podobně jako se ženy mezi sebou liší před porodem. Jedna žena může pociťovat sexuální touhu ihned po návratu z porodnice a může řešit otázky, jako zda je bezpečné provozovat sex během šestinedělí. Jinou ženu během šestinedělí tyto otázky vůbec nezajímají, a nepociťuje sexuální touhu ani dlouho poté, co šestinedělí skončilo.

Masturbace u dětí

7. listopadu 2010 v 21:51 | Dabelinka |  Masturbace
Masturbace je normální součástí vývoje. Většina expertů souhlasí s tím, že je, bez ohledu na věk, zdravým vyjádřením sexuality. Avšak někteří lidé masturbaci z náboženského přesvědčení neschvalují.

Sexuální zábrany

7. listopadu 2010 v 21:49 | Dabelinka |  Sex
Každý z nás má nebo někdy měl nějakou sexuální zábranu, znemožňující mu užít si sexuální aktivitu s partnerem tak, aby byli oba spokojeni. Mnoho se mluví o sexuálních dysfunkcích, jako je například

Nuda v sexu

7. listopadu 2010 v 21:47 | Dabelinka |  Sex

Je nuda v sexu skutečně nezbytnou součástí vztahu, nebo se jí lze vyhnout?

Asi nebude mnoho pochybností o tom, že když se s někým seznámíme a začneme společně žít sexuálním životem, je pro nás situace ze začátku nová, zajímavá, úžasná.Objevujeme, jaký ten druhý je, co ho vzrušuje, co se mu líbí; zároveň zjišťujeme, co se s partnerem/kou líbí nám, jak na něj/na ni reagujeme, jaké myšlenky v nás vyvolává atd. Nezřídka se spolu milujeme na různých místech, neboť nás vzájemná přitažlivost přemůže v různých situacích. Touha poznávat jeden druhého bývá na začátku obrovská a proto se mnohdy ani nebráníme experimentování.

Sexualita

7. listopadu 2010 v 21:46 | Dabelinka |  Sex
Sexuální chování je prapůvodní lidskou vlastností, protože bez něho by nebylo možné přežití lidstva na této planetě. Jde o soubor vlastností a prožitků, které každého člověka vedou nejen k hledání a uspokojování vlastních sobeckých potřeb, ale nutí jej současně brát ohled na ostatní, ať již na sexuálního partnera či partnerku, nebo na možné početí dítěte. Sexuální život do značné míry spoluurčuje kvalitu lidského života. Je tomu tak proto, že sexualita je vydatným zdrojem kladných i záporných citů a zkušeností.
Základní jednotkou pro sexuální chování je nepochybně pár. Proto při popisu lidské sexuality nikdy nevystačíme s omezením na psychické a tělesné sexuální vlastnosti jediného individua. Vždy je třeba kromě anatomických a funkčních předpokladů jednotlivce hodnotit také obtížně uchopitelnou vlastnost navazovat a udržet uspokojivé a dostatečné stálé párové vztahy.

2. narozeniny blogu

5. listopadu 2010 v 17:17 | Dabelinka |  O blogu a mně
3.listopadu.2010 blog oslavil své druhé narozeniny.
Sice to sem dávám později, ale tak se nezlobte;-)
Jinak mi nezbývá než říci, že doufám, že blog bude ještě po nějaká léta fungovat.
CZIN.eu
ONCZ.NET

katalog odkazů, firem a PR článků
Pozri.cz - vyhledávač
Katalog web stránek Webatlas.cz
SL- stránky o duchovnu a šťastném životě

Výuka výkladů karet a budoucnosti