Pokud dlouho neodpovídám na tvůj dotaz přečti si tento článek.

Orální sex na ženě

6. února 2017 v 9:03 | Dabelinka |  Sex

 

Jak se naladit na sex?

6. února 2017 v 9:02 | Dabelinka |  Sex


Antikoncepce a deprese

12. ledna 2017 v 23:06 | Dabelinka |  Antikoncepce

Aneb jak antikoncepce může způsobovat deprese, či je ještě více podpořit.


 


Jak funguje pilulka po?

9. ledna 2017 v 14:02 | Dabelinka |  Antikoncepce


Nejčastější důvody proč je sex bolestivý

9. ledna 2017 v 13:57 | Dabelinka |  Sex

Bolest po častých poševních zánětech - zejména po častých mykózách

Mykózy jsou nepříjemná kvasinková onemocnění, která vznikají nerovnováhou mikroorganismů žijících v pochvě. Za normálních podmínek přítomné kvasinky nedělají žádné potíže. Dojde-li však k jejich přemnožení, mohou způsobovat pálení, svědění, výtok. Prevencí je udržovat optimální poševní prostředí - omezením cukrů, nošením bavlněného prádla, udržováním hygieny pomocí přípravků bez obsahu mýdla, které naopak obsahují kyselinu mléčnou či například olej z čajovníku australského (tea tree oil). Nicméně při vzniku onemocnění je třeba provést řádné vyšetření u gynekologa a dodržovat léčbu, kterou stanoví pro oba (všechny) sexuální partnery. Pokud není pochva zcela zahojená, bude styk bolestivý. Opět pomáhá dostatečná vlhkost. Vhodné je také například po dlouhodobější léčbě začínat pomalým vzrušováním.

Bolest z "psychických" příčin

Nedostatečné uvolněníes veškerá níže zmíněná opatření (dostatečné vzrušení, vlhkost, pomalé vnikání) může u některých žen při pohlavním styku přetrvávat. Jestliže gynekolog vyloučí organickou (tělesnou) příčinu, je nasnadě uvažovat o příčině psychické. Psychický blok způsobuje nemožnost se při milování uvolnit, stažené poševní svalstvo nedovoluje penisu průnik a styk je bolestivý. Na psychickou příčinu však neexistuje jednoduchá rada, jak s ní naložit. Psychických příčin může být mnoho: strach z nežádoucího otěhotnění, výčitky svědomí, že dělám něco špatného či nečistého, strach z bolesti, strach z ponížení, stud, nepříjemné či traumatické vzpomínky z jiného pohlavního styku či z jiné sexuální zkušenosti.
Variant je mnoho. "Lékem" na psychický blok je pohovořit si o svých pocitech s partnerem. Když takové sdílení vlastních strachů nepomůže, je na místě konzultace s odborníkem, tedy psychologem, psychoterapeutem, sexuologem či psychiatrem. Ti všichni mohou pomoci při hledání skrytých problematických okolností, které ženě nedovolují, aby se při sexu dostatečně uvolnila a užila si ho.

A jak se tomu vyhnout...

Aby bolest při styku byla co nejmenší, je zapotřebí dodržovat několik pravidel:
  • Žena musí být dostatečně vzrušená, musí po styku s partnerem toužit, je vhodné, aby byla schopna se co nejvíce uvolnit.
  • Ke vzrušení pomáhá dráždění poštěváčku a poševního vchodu a dostatečné zvlhčení. Žena vzrušením vlhne přirozeně, nicméně vlhkosti se dá napomoci vhodným lubrikantem.
  • Do pochvy je vhodné zavádět postupně a pomalu nejprve prsty. Je vhodné roztáhnout malé pysky (aby nepřekážely) a jemnými pohyby vnikat do pochvy.
  • Teprve potom zkoušet pomalu zasouvat penis.

Tajemný bod G

9. ledna 2017 v 13:54 | Dabelinka |  Sex

Tajemný bod G: mýty a pověry

Tajemný bod G: mýty a pověryV sexualitě existuje mnoho mýtů. Například že partneři musí mít orgasmus společně, že existují ty správné a nesprávné polohy, že u prvního styku nelze otěhotnět a také že existuje jakýsi zázračný bod G. Tento novodobý sexuologický mýtus se díky medializaci vryl do myslí běžných lidí a mnoha párům ničí jejich sexuální život, protože se jej marně snaží najít.
Omyl vznikl v zásadě na základě nepřesné citace vědeckého článku německého gynekologa Ernesta Gräfenbergera, který popisuje oblast v pochvě pod močovou trubicí, při jejíž stimulaci dochází k sexuálnímu vzrušení. Touto prací se inspiroval jiný sexuolog Adiego, který tuto oblast nazval bodem G. K mediální slávě došel bod G po vydání populární publikace "Deset zaručených způsobů, jak uspokojit ženu". Bod G máme nalézt na přední straně pochvy pod močovou trubicí. Při jeho stimulaci dochází ke zvětšení - podobně jako u klitorisu - a mnohdy je mu i připisována schopnost výstřiku tekutiny - tedy ženské ejakulace.

"Bod G" je na různých místech

Nicméně takových oblastí, které ženu vzrušují, jak v pochvě, tak mimo ni existuje mnoho. Takzvaný bod G nemá žádnou anatomickou strukturu, která by byla spojena s vyšší koncentrací nervových zakončení. Nervová zakončení jsou v pochvě rozmístěna individuálně různě, jsou rozptýlena do různých míst. V žádném případě nejsou koncentrovaná do jednoho bodu, který když budeme dráždit, dojdeme k zaručenému orgasmu.

Snížená sexuální touha

9. ledna 2017 v 13:52 | Dabelinka |  Sex

Snížená sexuální touha

Snížená sexuální touhaPod pojmem sexuální averze neboli také snížená sexuální touha či sexuální apatie se rozumí ztráta zájmu o sex a snížení touhy. Člověk trpící sexuální averzí neodpovídá na partnerovy výzvy k sexuální aktivitě. Sexuální averze může být buď primární, kdy člověk nikdy příliš touhy a zájmu o sex nepociťoval, nebo sekundární, kdy člověk sice v minulosti měl sexuální touhy, ale jeho zájem již z různých příčin vymizel. Sexuální averze se buďto může vztahovat k určitému partnerovi, v tomto případě neztrácí zájem o jiné osoby, nebo může být všeobecná, kdy člověk nepociťuje sexuální touhu po nikom. V extrémních případech může člověk nejen postrádat touhu, ale i shledávat sex nepříjemným, diskomfortním a znechucujícím. Často nevzniká sexuální averze z důvodu snížené touhy, ale spíše je projevem celkové neshody mezi dvěma partnery.

Rozdíly v sexuální touze

V každém dlouhodobém partnerském vztahu je čas od času normální, že se vyskytne rozdílnost sexuální touhy. Jeden z partnerů by se rád miloval a věnoval sexuálnímu životu, druhý partner na to nemá myšlenky, chuť či náladu. Výskyt rozdílu touhy je samozřejmě nevyhnutelný. Co již nevyhnutelné není, je nespokojenost a konflikt, který z této situace může plynout.
Při rozdílných sexuálních tužbách často vzniká začarovaný kruh přemlouvání - odmítání - odměřenost. Prvním krokem při zvládání rozdílnosti v sexuálních touhách je uvědomit si tento začarovaný kruh a zkusit jej přerušit. Pro některé dvojice je v této situaci velmi výhodná párová terapie, která pomůže uvést komunikaci a vzájemný vztah zase do souladu. Klíčem k překonání rozdílnosti sexuální touhy je empatie, porozumění a kompromis během sexuálního vyjednávání. Pro sexuální vyjednávání existují dvě podmínky: vzájemná dobrá vůle a uspokojující a potěšující sexuální aktivita.
Při terapii by se partneři měli dozvědět o rozdílech v sexuálním fungování žen a mužů, o technikách vedoucích ke zvýšení vzrušení u partnera s menším zájmem o sex a v neposlední řadě je důležité si uvědomit, že sex nemusí znamenat pouze genito-genitální styk, ale zahrnuje celou řadu velmi příjemných aktivit. Terapie by měla páru pomoci rozšířit jejich repertoár sexuálního chování a vyvolat v méně zainteresovaném partnerovi zájem o sex.
Nicméně i přes veškerou intervenci zůstávají i nadále partneři (častěji jsou jimi ženy), u kterých snížená sexuální touha přetrvává a v zásadě je možné říci, že je biologicky podmíněná. U těchto párů je vhodné připomenout, že i rozhodnutí k sexu bez sexuální touhy může vést k příjemnému prožití intimních chvil s milovaným partnerem. Je jistě mnoho jiných důvodů než pouhá chuť na sex, proč se s partnerem milovat. Nicméně partneři se musejí naučit o těchto věcech spolu komunikovat a vyjednávat způsobem jim oběma příjemným. Sexuální vyjednávání musí vést ke vzájemnému rozhodnutí o sexuální aktivitě a způsobu angažování.
Rozdíly v sexuální touze jsou normální, ovšem přestanou být, pokud je jeden z partnerů začne vnímat jako problém. Nejlepším lékem je otevřená komunikace, mnohdy je vhodné se určité dovednosti naučit za pomoci odborníka (sexuolog, psychiatr, psycholog).

Ztráta sexuální apetence

Řada lidí se ve svém životě setká se sníženým libidem neboli s nízkou sexuální touhou. Tento termín byl popularizován Sigmundem Freudem, který zdůrazňoval, že libido je instinktivní energie nebo síla, která nás může přivést do konfliktu s konvečním civilizovaným jednáním. Potřebu, která nás nutí potlačit libido a přizpůsobit se společnosti, nazval Freud Id. Právě Id vede k napětí a neklidu jak u jednotlivce, tak i u společnosti.
Snížení libida může mít své příčiny v lidské psychice, často je způsobeno ztrátou soukromí nebo intimity. Zvýšené koncentrace androgenů (mužských pohlavních hormonů - příkladem může být testosteron) souvisí se zvýšeným libidem u obou pohlaví.
Oproti Freudovi definoval Carl Gustav Jung libido jako psychickou či kreativní energii, která se projevuje a je vnímána jako touha, snaha o něco, jedinec ji však může využít i pro svůj vlastní rozvoj a růst.

Snížení libida může působit také obezita, stejně tak i podvýživa a anorexie. Po úpravě váhy (čehož můžeme dosáhnout dietou, cvičením, chirurgickými zákroky, jako je bandáž žaludku nebo liposukce, i medikamentózní léčbou) se objeví i zvýšení libida a snížení problémů v sexuálním životě.

Veselé Vánoce 2016 a PF 2017

21. prosince 2016 v 10:02 | Dabelinka |  O blogu a mně
Tímto chci popřát všem návštěvnicím a návštěvníkům tohoto blogu šťastné a veselé Vánoce 2016, pohodové strávení vánočních svátků, hodně dárečků a především veselé nálady.
A do nového roku 2017 přeji rovněž hlavně zdraví, štěstí, radost, pohodu, spokojenost, úspěch, pozitivní změny. moudrosti a hodně lásky a ať se vám v roce 2017 podaří splnit to, co si přejete Líbající.

Děkuji za Vaši přízeň v roce 2016, jsem ráda za to, že jste a na blog nadále chodíte a píšete dotazy.

Vaše Dabelinka

Když si partneři nerozumí

6. července 2016 v 16:47 | Dabelinka |  Vztahy

Nerozumíme si... a proto nám to neklape

Nerozumíme si... a proto nám to neklape

Jsi jiný než já, a proto sbohem?

"Rozdílnost povah se formálně uvádí, když chtějí mít manželé rozvod co nejrychleji za sebou," objasňuje JUDr. Janatová skutečnou příčinu častějšího užití tohoto obecného důvodu. I dnes podle ní za většinou rozvodů stojí nevěra, domácí násilí, nezájem o rodinu, lakota. To se však daleko hůře u soudu prokazuje. "Jeden nevěrný manžel i přes fotografické důkazy in flagranti tvrdil, že dotyčnou chtěl pouze zaměstnat," vzpomíná právnička na jedno takové obtížné prokazování.
Statistika ČSÚ: Nejčastější uváděnou příčinou rozpadu manželství u soudu je dnes rozdíl povah a zájmů manžel, a to v celých 87 %. Oproti pouhým 10 % v roce 1960, kdy jako příčina rozvodu vedla nevěra.

Sbohem bolestivé menstruaci

6. července 2016 v 16:45 | Dabelinka |  Dospívání a menstruace
Musím se přiznat, že menstruaci jsem nikdy neměla ráda. Už jen to slovo mi připadá nějaké podivné, jakoby nevyslovitelné... V našich dívčích kruzích se říkalo prostě "krámy". To nezní už tak vznešeně, že?
Živě si vybavuji, když jsem "to" dostala poprvé. Přišla jsem domů, zavřela se na záchodě a zkoumala brožurku, kterou jsme ve škole my děvčata dostala jako reklamní dar od společnosti vyrábějící tampóny. Tam jsem získala veškeré informace.
bolestive-mesicky-300x300.jpgVečer přišla mamka z práce a poučila mě velmi "vyčerpávajícím" způsobem: "Musíš se každý večer umýt a tady máš vložky." Byla jsem ráda, že už nemusíme používat několik vrstev vaty zabalené v síťce jako naše mámy a babičky. Já si už užívala tenké lepící vložky s křidélky.
O trapné situace samozřejmě nebyla nouze - Jak utajit o přestávce, že nesu vložku na záchod? Jak zakrýt krvavý flek na kalhotách svetrem kolem pasu? Do toho snášet pohrdání spolužáků: "Já fakt nechápu, jak vy holky vůbec můžete každej měsíc krvácet..." A to nebylo všechno - první den pro mě byl vždy velkým utrpením. Všechny plány šly stranou. Zalezlá pod nejteplejší dekou, s termofórkem na břiše a schoulená do klubíčka jsem čekala, až mi zabere růžový prášek na bolest.
V devatenácti letech jsem poznala svého muže a ten mě diskrétně poučil, že mu vložky zapáchají, že je cítí i na dálku. Ať používám tampóny. A tak jsem poslechla. A přišlo mi to zase o mnoho lepší, pohodlnější. Ale pořád to nebylo žádné velké blaho. Tampóny někdy protekly, musela jsem na ně pořád myslet. Kdy vyměnit, kdy koupit. Ale co se dá dělat?
uvolneny-porod-300x300.jpgA pak přišla těhotenství a porody. Úžasný čas bez krvácení, bez menstruace. Porody s obrovskou bolestí i úplně bez ní. A mezitím jsem objevila menstruační pohárek - pomůcku, která posunula můj menstruační komfort zase o něco dál. Mám jeden a v okamžiku kdy "to" přijde, ho jen vyvařím a vylévám podle potřeby. Myslela jsem, že už nic lepšího nemůže ani být.
Těch několik let mateřství mě naučilo mnohému. Když se uvolním, jsem klidná a vyrovnaná s tím, že na svět právě přichází mé dítě, nemusím trpět. Jestli je naše pravidelné krvácení vlastně takovým malým porodem, tak proč bych měla trpět, když menstruuji?
Tahle útlá knížečka mě nadchla. I když mám raději pořádně tlusté knihy. Čtu rychle a ráda se nechám přesvědčovat různými příběhy, důkazy a tím, jak to kde ve světě chodí. To tady vůbec nenajdete. Čeká vás úplně jednoduchý příběh a jemné povzbuzení - zkus to sama na sobě, pusť se do toho. Ženské tělo je totiž dokonalý, jemně vyladěný nástroj. Přišel čas se ho naučit používat
Autorka: Veronika Vojáčková - dula, autorka programu Uvolněný porod a lektorka ve věcech mateřství a porod

Skutečným důvodem rozchodů je lhostejnost

6. července 2016 v 16:39 | Dabelinka |  Vztahy
Existuje jeden skutečně závažný důvod, pro který se rozpadají rodiny a letité vztahy. O tom, co je příčinou rozpadu většiny romantických vztahů, hovoří odborník na rodinné vztahy Kevin Thompson:
Jsem přesvědčen, že příčinou číslo jedna u všech rozvodů nejsou ani nevěra, ani finanční problémy, ani nesmiřitelné povahové rozdíly.

To všechno jsou jenom symptomy problému daleko hlubšího.


Kolik sexuálních partnerů je tak akorát?

6. července 2016 v 16:37 | Dabelinka |  Vztahy
Kolik mužů prošlo vaší postelí? Jeden, dva, deset, sto…? Jaký počet sexuálních partnerů je optimální a kdy uděláte lépe, když se s počtem sexuálních dobrodružství chlubit nebudete?
Pokaždé, když se ptáme, zda něco je či není optimální, nejprve se potřebujeme zamyslet: "Optimální pro co, vzhledem k čemu?" Třeba když si budeme kupovat auto, zvážíme, k čemu ho hodláme použít a podle toho si vybereme buď rodinný vůz, nebo třeba sporťák. V oblasti počtu partnerů je to obdobné. Optimální vzhledem k čemu?
Pokud chceme ohromovat své přátele počtem "zářezů na pažbě", bude optimální pravděpodobně zcela odlišný počet, než když toužíme prožít dlouhý a důvěrný vztah s jedním člověkem. V prvním případě bude jeden partner či partnerka navíc zanedbatelná položka, v druhém bude mít fatální následky.

Proč muži nechápou ženy?

6. července 2016 v 16:34 | Dabelinka |  Vztahy
Řekněte mi, jestli se vám to zdá povědomé. Jeden týden vaše přítelkyně nebo partnerka vypadá jako nadržená svůdná děva a další týden nemá absolutně zájem o sex a zase nosí ty vytahané tepláky a staromódní svetry! Udělali jste něco, co by způsobilo změnu v jejích reakcích na vaše sexuální návrhy? Samozřejmě že ne!
Udělali jste všechno, co má ráda? Ano, ano a ano! Tak co ještě chce?

Proč je tak někdy těžké opustit vztah?

6. července 2016 v 16:31 | Dabelinka |  Vztahy
Proč zůstáváme tak dlouho ve vztazích, které nás ničí? Proč potřebné změny ve své kariéře spousta lidí nikdy neudělá? Přitom ústup a změna je pro nás paradoxně i ze zdravotního hlediska často mnohem výhodnější…
Tento článek nemá být naváděním k nezodpovědnosti - k rušení závazků a slibů, které jsme někomu dali. Nicméně jedna východní moudrost říká, že nezměníme-li v některých situacích směr své cesty, může se nám stát, že dojdeme tam, kam jsme původně nechtěli. Co se týká zodpovědnosti, máme ji mít především také sami k sobě. Nechat si dlouhodobě jakýmkoliv způsobem ubližovat je opravdu nezodpovědné.

Opustit je někdy ta nejlepší strategie

Žít dlouhodobě v situaci, se kterou nemůžeme pohnout, aniž bychom ji plně přijali nebo změnili, přináší chronický stres a zdravotní komplikace. V dnešní době orientované na výkon si například málokdo dovolí luxus, aby opustil svou práci. Ve skutečnosti jako lidé uvažujeme často neracionálně. Ústup je často nejvýhodnější.

Psycholog Carsten Wrosch zjistil, že lidé, kteří opouštějí nedosažitelné cíle, mají v budoucnu lepší zdravotní stav - vyskytuje se u nich méně depresivních příznaků, mají nižší hladinu kortizolu a méně systémových zánětů.

Tři důvody, proč to nechceme vzdát

Ekonomové Levitt a Dubner ve své knize Mysli jako freak uvádějí, že neustoupit je někdy velmi hloupé. Naše omezená mysl vidí, jenom to, co je teď a není schopná pochopit, o co všechno setrváním v současném stavu přicházíme. Nevzdáváme se, protože:

1. Lidé nám vtloukali do hlavy, že vzdát se je špatně

"Když je selhání démonizováno, lidé se mu snaží za každou cenu vyhnout," píší Levitt a Dubner. Filmový průmysl nás zásobuje příběhy o hrdinské síle sebe-překonávání. Jsme naprogramováni se pořád za něčím honit. Často mají lidé, když něco v životě vzdávají, pocit, že selhali.

Například vynálezci ale vědí, že většina nových nápadů nefunguje a rozpoznat správný okamžik, kdy myšlenku nechat odejít a už se jí nevěnovat, je alfou a omegou úspěchu. V knize Mysli jako freak to dále rozvádí bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg: "Když se v medicíně nebo ve vědě vydáte po cestě, která se ukáže jako slepá, váš přínos je pozitivní, protože teď víme, že se po té cestě nemáme vydávat znovu. V tisku ale napíšou, že to bylo selhání."

2. Litujeme času, úsilí a peněz, které jsme do vztahu nebo projektu vložili

Odborně se tomu říká blud utopených nákladů. Ovládá nás představa, že když jsme deset let něco budovali, přeci to ("v tom vztahu", "v té práci") nenecháme a neodejdeme. Děsí nás začínat znova. Už tolik nepřemýšlíme nad tím, že když zůstaneme, bude se investice do něčeho, čemu už stejně nevěříme, stále navyšovat (a odejít za pár dalších let bude ještě mnohem těžší).

3. Máme sklon zaměřovat se na to, jak bude odchod obtížný a zapomínáme, o kolik nevyčíslitelně krásných zážitků, zkušeností a příležitostí přijdeme, když neodejdeme

Jak by řekli Levitt s Dubnerem, nevidíme cenu zmařených příležitostí. Dát výpověď v práci nebo se odstěhovat od svého protějšku může být (nejenom finančně) velmi náročné. Ale my už nevidíme to dobré, co v dlouhodobějším horizontu může do našeho života díky této změně přijít.

Je jisté, že někdy může být naopak hloupé vzdát něco předčasně. Dnešní článek nebyl o bezhlavém, ale strategickém ústupu (ten, mimochodem, pomohl některým vojevůdcům v dějinách vyhrát celou válku). Jde o to, že naše chybné vnímání reality nám odchod velmi stěžuje i tehdy, pokud je zcela na místě. A to je škoda. I když nám bude deset lidí z desíti tvrdit, že ústup je nejhorším ze všech řešení, nemusí mít zákonitě vůbec pravdu…

Literatura: Levitt, S. D., Dubner, S. J. (2014): Mysli jako freak. Praha: Paseka.

Když muž nechce sex

6. července 2016 v 16:27 | Dabelinka |  Sex

1. Muž zrcadlí ženu

Když žena podvědomě odmítá sex nebo se ho bojí nebo má ve své mysli program: "Muži chtějí jen jedno, sviňáci", může se stát, že se problém se sexem manifestuje i/jen u muže. Ani jeden nemusí tušit, kde je problém: On podvědomě cítí, že ona to podvědomě nechce (přestože vědomě to chce!).
Může se dokonce stát i to, že taková žena sice podvědomě odmítá sex, ale vyžaduje ho. A to, co nevyjadřujeme a nežijeme pravdivě, to místo nás vyjadřuje naše okolí. Takže prvním vysvětlením je, že takový muž odmítá sex za ženu a co je podstatné - ani jeden z nich nemusí vůbec tušit, co je skutečný problém.
Čím je muž slabší nebo čím víc má ženu rád, tím je větší šance, že jí její přání splní, přestože ona si přeje vědomě pravý opak.
Řešení: Začít u sebe. Přiznat si, že vlastně sex odmítám i já, jen shodou okolností právě s tímhle mužem po něm moc toužím a nevnímám to, že mám se sexem problém.
Poděkovat muži za to, že vyjadřuje mé podvědomé strachy, obavy a nechuť.
Podívat se na to, proč je podle mě sex špatný.

Kam dál

CZIN.eu
ONCZ.NET

SML- stránky o duchovnu a šťastném životě
Výuka výkladů karet a budoucnosti